Het Leersteuncentrum Horizon bestaat uit een gemotiveerd en divers team van ongeveer 25 leerondersteuners. Zij worden ingeschakeld in functie van de noden en ondersteuningsvragen van leerlingen en hun leerkrachten. Aan iedere school wordt er minimum 1 vaste leerondersteuner toegewezen.

De leerondersteuners worden per regio ingedeeld en kunnen rekenen op een multidisciplinaire team van leerkrachten, logopedisten, orthopedagogen en psychologen. Op die manier worden situaties besproken vanuit verschillende invalshoeken en maximaliseren we de expertise binnen het team.

We werken ook samen met het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst, welzijnsorganisaties en andere Leersteuncentra.

Werking

De school vraagt leersteun aan, nadat het een traject heeft gelopen met het CLB.

Het leersteuncentrum bepaalt samen met de school, de ouders en het CLB de leersteun op maat, op basis van de noden van de leerling. De ondersteuning zal meestal gebeuren in de klas, maar evengoed bieden we ondersteuning aan de leerkracht naast de klasvloer met een waaier aan tools en tips.

We streven er naar om de leersteun flexibel en duurzaam in te zetten. Tijdens de evaluatiegesprekken met de school en de ouders bespreken we het effect van de leersteun. Indien er minder nood aan is, kan de leersteun tijdelijk on hold worden gezet, ook in de loop van een schooljaar.

Verschillende vormen van ondersteuning

Vanuit leersteuncentrum Horizon

  • Leerlingen van het basisaanbod (type BA)
  • Leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2)
  • Leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3)
  • Leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9)

Vanuit een samenwerkingsverband met het leersteuncentrum De Accolade

  • Leerlingen met een motorische beperking (type 4)
  • Leerlingen met een auditieve beperking (type 7 auditief)
  • Leerlingen met een spraak-taal-ontwikkelingsstoornis (type 7 STOS)

Vanuit een samenwerkingsverband met Specifieke leersteuncentrum 467

  • Leerlingen met een visuele beperking (type 6)

Team/directeur

Samen werken aan inclusief onderwijs