Een akte van Belgische nationaliteit wordt opgemaakt als u de Belgische nationaliteit hebt gekregen via de procedure van nationaliteitsverklaring of naturalisatie.

Volgende personen hebben recht op een afschrift of uittreksel van een akte van Belgische nationaliteit:

  • De persoon op wie de akte betrekking heeft;
  • De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende;
  • De wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
  • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
  • Erfgenamen;
  • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Wanneer de akte ouder is dan 100 jaar, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

  • Uw identiteitskaart.
  • De volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene voor wie u de akte aanvraagt.
online regelen maak een afspraak

Maak telefonisch een afspraak via T  03 750 15 11.

Een akte van de Belgische nationaliteit aanvragen is gratis.