Attest van Belgische nationaliteit
Akte van aanpassing registratie van het geslacht
Akte van adoptie
Akte van afwezigheid
Akte van Belgische nationaliteit
Akte van echtscheiding
Akte van erkenning - postnataal
Akte van erkenning - prenataal
Akte van levenloos geboren kind
Akte van naamkeuze
Akte van naamsverandering
Akte van nietigverklaring
Akte van overlijden
Akte van voornaamsverandering
Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente
Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek
Attest van hoofdverblijfplaats voor huwelijk
Attest van leven
Geboorteakte
Attest van gezinssamenstelling
Attest van hoofdverblijfplaats
Huwelijksakte
Attest van laatste wil
Uittreksel strafregister
Uittreksel uit de registers
Verklaring van wilsbeschikking orgaan- en weefseldonatie
Attest van wettelijke samenwoning
Attest leefloon / geen leefloon