Het attest van Belgische nationaliteit is een document waarmee u kunt aantonen dat u de Belgische nationaliteit hebt.

Volgende personen kunnen een attest van Belgische nationaliteit aanvragen:

  • De betrokkene zelf;
  • De wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd);
  • Derden, als de afgifte ervan voorgeschreven is door de wet;
  • Een derde die in het bezit is van een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de betrokkene.
  • Uw identiteitskaart;
  • De volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart de de betrokkene waarvoor u het attest aanvraagt.
online regelen

U kunt hiervoor ook terecht aan onze snelbalie.

Een attest van Belgische nationaliteit aanvragen is gratis.

Heeft u niet de Belgische nationaliteit? Vraag uw nationaliteitsbewijs aan bij uw ambassade of consulaat.