In de akte van naamkeuze staat de familienaam die de ouders gegeven hebben aan hun kind bij de geboorte. De ouders kunnen kiezen voor de familienaam van moeder, vader/meemoeder of een dubbele familienaam.

U kunt een uittreksel aanvragen als:

  • Betrokken personen (moeder, vader, meemoeder of kind)
  • Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • Wettelijke vertegenwoordiger
  • Grootouders of (klein)kinderen
  • Erfgenamen
  • Bijzondere gemachtigden zoals notaris of advocaat

Voor het online opvragen van dit attest kunt u zich aanmelden met itsme of met uw identiteitskaart en een eID-lezer.
 

online regelen

U kunt hiervoor ook terecht aan onze snelbalie.