Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar u in het huwelijk treedt.

De akte van huwelijk vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
  • de datum van het huwelijk
  • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
  • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen

U brengt uw identiteitskaart mee.

U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

Voor het online opvragen van dit attest kunt u zich aanmelden met itsme of met uw identiteitskaart en een eID-lezer.

online regelen

of maak een afspraak

maak een afspraak

Een huwelijksakte is gratis.