Een bodemattest is een formulier dat aangeeft of een grond al dan niet verontreinigd is. Het wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 

  • Als een grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft van deze grond.
  • Als uw grond wel in het register staat, moet u eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor u de grond kunt overdragen. Dat betekent dat het om een risicogrond gaat (grond waarop risico-activiteiten worden/werden uitgeoefend die potentieel bodemverontreiniging kunnen geven).

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). U heeft dus een bodemattest nodig als u een grond koopt, verkoopt, ruilt of schenkt.

Wie de grond overdraagt, moet voor het bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig. Voor een grond uit een erfenis of legaat is dat niet nodig. 

Een bodemattest blijft geldig zolang er niets verandert. Als er later toch vervuiling van de grond optreedt of het perceel van oppervlakte of bestemming wijzigt, moet u een nieuw bodemattest vragen.

U kunt het aanvraagformulier vinden op de website van OVAM.

Website OVAM

U kunt het ook krijgen

U krijgt het attest van OVAM binnen de 30 kalenderdagen na uw aanvraag.

De prijzen van een bodemattest vindt u op de website van OVAM. De prijs voor een bodemattest voor een deel van een kadastraal perceel is hoger dan de prijs voor een geheel kadastraal perceel.