Bodemattest
Bouwpremies
Thermografische scan
Omgevingsvergunning voor Stedenbouwkundige handelingen (bouwaanvraag)
Stedenbouwkundig attest
Borgstelling bij aanleg groenscherm
Brandpreventie
Brandweerplannen
Kadaster
Notarisaanvraag
Staat van bevinding van de toestand van het openbaar domein