Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (bouwaanvraag)
Stedenbouwkundig attest
Bodemattest
Borgstelling bij aanleg groenscherm
Brandpreventie
Brandweerplannen
Kadaster
Notarisaanvraag
Staat van bevinding van de toestand van het openbaar domein