Bodemattest
Bouwpremies
Omgevingsvergunning voor Stedenbouwkundige handelingen (bouwaanvraag)
Stedenbouwkundig attest
Borgstelling bij aanleg groenscherm
Brandpreventie
Brandweerplannen
Kadaster
Notarisaanvraag
Staat van bevinding van de toestand van het openbaar domein
Tijdelijke tussenkomst in grondverzetkosten saneringszone 3M