Voor dossiers met brandweer gerelateerde aspecten zijn een aantal zeer specifieke eisen voor de brandweerplannen voorzien. Hulpverleningszone Waasland heeft deze samengevat op haar website. Dit zijn essentiële elementen om een project digitaal correct te beoordelen.

Daarnaast moet ook het infoformulier preventie correct ingevuld en ondertekend aan de digitale aanvraag worden toegevoegd.

Als deze elementen ontbreken en de digitale plannen dus onvolledig zijn, kan de brandweer zich genoodzaakt zien om een ongunstig advies te geven.