Als u bij de uitvoering van bouwwerken gebruik maakt van het openbaar domein, (bijvoorbeeld om er bouwmaterialen op te stapelen, machines te stallen, stellingen te plaatsen, ...), dan moet u hiervoor een toelating hebben van het gemeentebestuur. Hiervoor wordt een waarborg gevraagd.

U vraagt een staat van bevinding aan voor de start van de werken. Een medewerker van de Technische dienst wegen maakt samen met u een verslag op van de toestand van het openbaar domein op dat moment.

Als de bouwwerken zijn voltooid, meldt u dit op de dienst Stedenbouw (omgevingsloket). Er komt opnieuw iemand kijken van de technische dienst wegen en na opmaak van een "staat van bevinding na de werken" wordt de waarborg al dan niet terugbetaald.  

Bij de start van de bouwwerken wordt een waarborg gevraagd voor het gebruik van het openbaar domein. Als er na het einde van de werken schade wordt vastgesteld, wordt dit bedrag gebruikt om deze te herstellen. Als de borg niet volstaat om de herstellingskosten te dekken, dan wordt het tekort gefactureerd.

  • 1.000 EUR waarborg voor nieuwbouw of verbouwing van eengezinswoningen
  • 3.000 EUR waarborg voor appartementsgebouwen en nijverheidsgebouwen