Bij de verkoop/overdracht van een onroerend goed moet de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afgekort: VCRO) (art. 5.2.1 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten:

  • een uittreksel van het vergunningenregister;
  • een uittreksel van het plannenregister;
  • een document stedenbouwkundige inlichtingen.

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het notarisattest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het notarisattest digitaal verstuurd naar de aanvrager.

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger en andere overheden: u kan een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal
  • Andere professionele aanvrager zoals landmeters, studiebureaus e.d.: via mail naar vastgoedinfo@beveren.be met vermelding van een geldige capakey (kadastraal nummer) en/of adres.

Een aanvraag kost 75 EUR per kadastraal perceel, (+ de platformretributie 15,50 EUR + tijdelijk (3 à 4 jaar) 21 EUR  = 111,50 EUR)