Elk perceel in de gemeente heeft een eigen kadastraal nummer (uitgezonderd de openbare eigendommen), dat wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze instantie maakt ook kadasterplannen. Hierin zit alle informatie over een perceel: de naam van de eigenaar, de aard van het goed, de oppervlakte van het perceel, het kadastraal inkomen (afgekort: KI), het jaar van opbouw, ... Deze plannen zijn ter inzage bij de dienst Stedenbouw en bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, afdeling Controle Kadaster Beveren.

De notaris vraagt de gegevens op, nodig voor de verkoop en het opmaken van een verkoopakte. U kunt zelf ook informatie opvragen over een onroerend goed of een kadasterplan aanvragen.

Het aanvragen van uittreksels kan alleen tegen betaling bij de Federale Overheidsdienst Financiën Kadaster gevestigd in Gent.

De gegevens kunnen schriftelijk, per fax en per e-mail aangevraagd worden. Meer informatie vindt u hier.

U betaalt voor een uittreksel 5,50 EUR. De prijs van grotere stukken wordt individueel bepaald.