Als bij bouwwerken de aanleg van een groenscherm wordt opgelegd in de bouwvergunning, zal voor de goede uitvoering een waarborg verschuldigd zijn door de bouwheer.

Bij melding van voltooiing van de aanleg zal een eerste controle op de aanplanting worden uitgevoerd. Als dan vastgesteld wordt dat de aanleg van het groenscherm niet voldoende werd uitgevoerd, moet er na aanpassingswerken een nieuwe controle aangevraagd worden.

Eén jaar na de vaststelling dat de aanleg van het groenscherm voldoende werd uitgevoerd, kan de borgstelling terug gevraagd worden. Voor de terugbetaling, zal een tweede controle worden uitgevoerd worden. De terugbetaling van de borg zal niet gebeuren als het groenscherm niet voldoet aan de opgelegde bepalingen.

Deze waarborg bedraagt 15 EUR/lopende meter met een minimum van 500 EUR en een maximum van 1500 EUR.