Heb je bouw- of inrichtingsplannen waarbij grond moet worden afgevoerd, en ligt je perceel in de saneringszone van 3M, dan sta je voor bijkomende lasten en kosten ten gevolge van de verontreiniging.

3M Belgium heeft een tijdelijk handelingskader opgezet voor het grondverzet binnen deze zone om de bouwheren te ontlasten binnen deze zone.

De tijdelijke regeling komt erop neer dat 3M Belgium de kosten van de verwerking van vrijgekomen gronden voor haar rekening neemt. 3M Belgium heeft hiervoor een overeenkomst met grondreinigingscentrum GRC Kallo, Sint-Jansweg 10, 9130 Beveren. De kosten voor het transport naar GRC Kallo zijn voor rekening van de bouwheer.

Om te controleren binnen welke zone jouw terrein gelegen is, kan je terecht op de overzichtskaart op de website van de OVAM.

  • Je gaat werken uitvoeren op je perceel waarbij er grond moet afgevoerd worden.
  • Het perceel is gelegen in een zone van  het bodemsaneringsproject.
Zones bodemsaneringsproject

U moet niks meebrengen.

  1. De bouwheer vult de "projectfiche" in, en maakt deze over aan Grondreinigingscentrum (GRC) Kallo via secretariaat@grckallo.be. Deze projectfiche vind je als download bij deze pagina. Het insturen van de projectfiche moet minimaal 2 weken voorafgaand aan het eigenlijke grondverzet gebeuren. De bouwheer brengt tegelijkertijd de gemeente op de hoogte via milieu@beveren.be
  2. De bouwheer kiest één van de transportfirma ’s die op de projectfiche vermeld staan. De keuze tussen beide is vrij, maar blijft beperkt tot deze selectie (dit om misverstanden/misbruiken te voorkomen). De bouwheer maakt zelf de nodige afspraken met de transportfirma voor het grondverzet.
    Voor grondtransporten van meer dan 100 ton kan u beroep doen op een transporteur naar eigen keuze en bent u niet beperkt tot deze twee transporteurs.
  3. GRC Kallo zorgt voor de opmaak van de nodige transportdocumenten die dan aan de bouwheer worden bezorgd. Het is belangrijk dat deze transportdocumenten met de transporteur worden meegegeven wanneer de gronden worden afgevoerd. De gronden zullen niet worden aanvaard wanneer de nodige begeleidende tranportdocumenten niet aanwezig zijn.
  4. De bouwheer informeert GRC Kallo uiterlijk één week vóór de afvoer over de aanvoerkadans en het aantal vrachtwagens, zodat GRC Kallo de nodige voorbereidingen kan treffen.

Na afvoer van de gronden zorgt GRC Kallo voor de verwerking.

De verwerking van de gronden is gratis, de transportkosten zijn voor de bouwheer.