Een huwelijksjubileum is een moment waarop u de dag viert dat jullie een bepaald aantal jaren getrouwd zijn. In Beveren zetten we jullie graag in de bloemetjes voor deze speciale gelegenheid.

Als uw huwelijksjubileum nadert krijgt u van ons een brief. Hiermee kan u een afspraak maken. Er wordt dan een aangifteformulier opgemaakt en leggen een datum en uur vast.

Bezoek

Een bezoek van een afvaardiging van het college bij jullie thuis of in de zaal waar het feest plaatsvindt. Dit kan niet op:

  • maandagnamiddag;
  • zaterdagvoormiddag;
  • zondagnamiddag;
  • en feestdagen. 

Ontvangst

Ontvangst en receptie aangeboden door het gemeentebestuur in Kasteel Cortewalle of in een ter beschikking gesteld gemeentelijk gebouw van een deelgemeente. Dit kan niet op:

  • maandagnamiddag;
  • zaterdagvoormiddag;
  • zondag;
  • en feestdagen.
  • Uw trouwboekje.

De dienst Burgerzaken schrijft alle kandidaat-jubilarissen tijdig aan met de vraag of ze bezoek van of ontvangst door het college wensen. Bij een positief antwoord kan het echtpaar zijn jubileum aangeven bij de dienst Burgerzaken of op de permanenties in de deelgemeente.

maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een huwelijksjubileum is gratis.