Als u uw pincode vergeten bent en u ook de pukcode niet meer heeft, kunt u op dienst Burgerzaken, de permanentie in de deelgemeente of via het digitaal loket een herdruk pin-pukcode aanvragen.

  • Regel het zelf online via onderstaande knop
online regelen

Voor de aanvraag via het digitaal loket vult u een aantal identificatiegegevens zoals rijksregisternummer, naam, voornaam en adres in. Dit kan manueel of via het inlezen van de identiteitskaart (eID). Daarna selecteert u de manier van afhaling en verzendt uw aanvraag.

  • Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop
maak een afspraak
  • of maak telefonische een afspraak
    T 03 750 15 11

Als u persoonlijk naar de dienst burgerzaken of een permanentie in de deelgemeente gaat, zal onze medewerker de aanvraag voor u registreren.

Als u uw e-mailadres doorgeeft, kunnen wij u via mail op de hoogte houden van uw aanvraag. Heeft u geen e-mailadres of wenst u dit niet door te geven, dan wordt u per brief op de hoogte gebracht.

Een eerste brief/mail wordt verstuurd als de codes zijn toegekomen op het gemeentehuis of in de gekozen permanentie. Daarna worden nog 2 herinneringen gestuurd.
Als u de codes niet afhaalt, worden deze na een termijn van 6 maanden vernietigd.

Voor een herdruk pin-pukcode betaalt u 5 EUR. Dit is niet van toepassing als de aanvraag gebeurt bij de gebruikelijke vernieuwing van uw identiteitskaart en u de codes niet ontvangen heeft. In dat geval kunt u best onze dienst contacteren.

  • Een digitale aanvraag tot herdruk moet meteen online betaald worden. 
  • Burgers die aan de balie hun aanvraag indienen, moeten ook meteen betalen.

De codes worden bij het indienen van de aanvraag rechtstreeks bij FOD Binnenlandse Zaken aangemaakt. Er is geen mogelijkheid om de aanvraag te annuleren. Terugbetaling is dus niet mogelijk.
Bij het terugvinden van de codes kunt u best wel de dienst Burgerzaken verwittigen.

Ga eerst na of u het formulier van de pin- en pukcode kunt terugvinden. Zo kunnen onze diensten een nieuwe pincode gratis aanmaken.