U kan in een aantal gevallen de Belgische nationaliteit verliezen.

Er zijn verschillende manieren waarop u de Belgische nationaliteit kan verliezen:

  • U wordt 18 jaar en verklaart afstand te doen van de Belgische nationaliteit;
  • U bent nog geen 18 jaar, maar één van uw ouders die het gezag uitoefent verliest de Belgische nationaliteit;
  • U bent nog geen 18 jaar en wordt door een vreemdeling geadopteerd. Dan krijgt u zijn of haar nationaliteit, tenzij één van de adoptanten zelf Belg is;
  • U bent in het buitenland geboren en hebt van 18 jaar tot 28 jaar ononderbroken uw hoofdverblijf in het buitenland, u oefent er geen ambt uit opgedragen door de Belgische regering en u heeft geen verklaring afgelegd tot behoud van de nationaliteit voor de leeftijd van 28 jaar;
  • U wordt ten gevolge van een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van de Belgische nationaliteit vervallen verklaard.

U moet niks meebrengen.

Maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een verlies van Belgische nationaliteit is gratis.