Wanneer u gekozen heeft voor een begraving of bijzetting in een concessie bent u verplicht om binnen het jaar een grafzerk op te richten.

Het plaatsen, wegnemen of verbouwen van zerken gebeurt onder toezicht van een medewerker van de begraafplaats en tijdens de diensturen.

De grafzerken op gemeentelijke begraafplaatsen moeten in overeenstemming zijn met de hierna vastgestelde normen:

Afmetingen grafzerken

Concessie

  Grondoppervlakte Maximale hoogte
1 persoon 0,80 m breed x 1,80 m lengte 1,20 m
2 personen 1,20 m breed x 2,50 m lengte 1,20 m
3 tot 4 personen 1,90 m breed x 2,50 m lengte 1,20 m
5 tot 6 personen 2,85 m breed x 2,50 m lengte 1,20 m

Kosteloze grond

  Grondoppervlakte Maximale hoogte
1 persoon 0,80 m breed x 1,80m lengte 1,20 m

Kinderen onder 10 jaar

  Grondoppervlakte Maximale hoogte
1 persoon 0,60 m breed x 1,20 m lengte 0,80 m

Afmetingen grafzerken urneveld

  Grondoppervlakte Maximale hoogte
1 persoon 0,50 m breed x 0,50 m lengte 0,37 m

Gebruikte materialen

Grafzerken in volle grond

 • Grafzerken moeten vervaardigd zijn uit duurzame materialen zoals blauwe hardsteen, leisteen, witte zandsteen, hersamengestelde blauw- of witsteen, graniet, marmer, massief hout of smeedijzer.
 • Grafzerken vervaardigd uit glas moeten beantwoorden aan volgende voorwaarden: geen scherpe hoeken of kanten, geen uitstekende delen die verwondingen kunnen veroorzaken, van het type “veiligheidsglas” (gelaagd glas dat beantwoordt aan de normen NBN S23-002 en EN 356), met voldoende stabiliteit - een gedetailleerde beschrijving wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur.
 • Gips en alle onesthetische materialen zijn niet toegelaten.
 • Vazen in gebakken aarde of metaal, kronen of palmen in metaal, buizen of kettingen in metaal of broze materialen mogen niet geplaatst worden, met uitzondering van opschriften in brons.
 • Graven mogen niet afgesloten worden door hekken of andere afsluitingen.
 • Het aanbrengen van een heuvel is verboden.
 • Arduinen of andere platen, aangebracht op fundeerwerk, moeten de fundering tot onder het bovenpeil van de grond bedekken. De funderingen zelf mogen uitsluitend samengesteld zijn uit betonelementen.
 • Buiten eventueel voorbehouden plaatsen, aangeduid door de gemeente, mogen nergens reclame- of publiciteitsmiddelen worden aangebracht.

Columbarium

 • Alleen de door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde zwarte granieten naamplaat is toegelaten.
 • Tabletten of richels die worden aangebracht om er een vaasje of bloemstukje op te plaatsen zijn alleen toegelaten als ze bestaan uit zwarte graniet (33 cm breedte, 15 cm lengte, 1 cm dikte).

Grafzerken urnenveld

 • Als materiaal voor de grafzerken van het urnenveld zijn toegelaten: graniet of blauwe hardsteen, gemaakt uit platen van 8 cm dikte. Voor afmetingen en uitzicht ervan verwijzen we naar de modelschets. Er mogen geen uitstekende hindernissen aangebracht worden. Als dit toch gebeurt, worden deze onmiddellijk door de gemeentediensten verwijderd op kosten van de familie.
 • Bij begraving van een urne in het urnenveld in kosteloze grond kunt u kiezen tussen het plaatsen van het opgelegde monument of een afdekplaat uit graniet of blauwe hardsteen (50 cm breedte, 50 cm lengte, 8 cm dikte).

Begroeiing

 • Het planten van laagstammige groenblijvende struiken en bloemen is toegelaten binnen de omkadering van de grafzerk en tot maximum 50 cm hoogte.

Bezorg uw brief via post of per mail aan E burgerlijke.stand@beveren.be.

Uw brief, in A4 formaat, bevat volgende gegevens:

 • De begraafplaats;
 • De concessie;
 • Naam van de overledene:
 • Overlijdensdatum:
 • Naam en adres van de aanvrager;
 • Naam, adres en e-mailadres van de uitvoerende aannemer;
 • Het gebruikte materiaal;
 • Een correcte tekening met alle afmetingen van de uitvoering.

Uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd op het college van burgemeester en schepenen.

Pas wanneer u de goedkeuring van de tekening ontvangen heeft kan het monument opgericht worden op de begraafplaats. U neemt vooraf contact op met de grafmaker om een datum van plaatsing af te spreken. Breng zeker het document van goedkeuring mee.