Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!
Aangifte van overlijden
Crematie
Begraving
Laatste wilsbeschikking: keuze voor crematie of begraving
Grafzerk
Euthanasie
Orgaandonatie
Begraafplaatsen
Ontgraving of overplaatsing van urne