Met een wilsverklaring inzake euthanasie kunt u vragen dat er euthanasie wordt toegepast als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest.

  • U moet handelingsbekwaam zijn. Dat betekent dat u zelfstandig kan beslissen.
  • U gebruikt een wettelijk voorgeschreven modelformulier.
  • U stelt de wilsverklaring op in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen. 1 van die getuigen mag geen materieel voordeel hebben bij het overlijden. Beide getuigen moeten de wilsverklaring mee ondertekenen op het moment dat u de wilsverklaring ondertekent.
  • Eventuele vertrouwenspersonen moeten de wilsverklaring ook ondertekenen op het moment dat u de wilsverklaring ondertekent. Een vertrouwenspersoon brengt de behandelende arts vóór het uitvoeren van de euthanasie op de hoogte van je wil.
  • Uw identiteitskaart.
  • Uw ingevuld en ondertekend formulier voor de wilsverklaring euthanasie.
Maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Ondertekenen van de wilsverklaring euthanasie

U, de getuigen en de vertrouwenspersonen moeten de wilsverklaring euthanasie op hetzelfde moment ondertekenen en dateren. Als niet iedereen op dezelfde datum de wilsverklaring euthanasie ondertekent wordt de registratie geweigerd.

Herbevestigen van de wilsverklaring euthanasie

Een wilsverklaring euthanasie die werd opgesteld, herzien of herbevestigd na 2 april 2020 is levenslang geldig. Wilsverklaringen opgesteld voor deze datum vervallen na 5 jaar en dienen dus nog eenmaal herbevestigd te worden.

FOD Volksgezondheid Euthanasie LEIF Negatieve wilsverklaring