U kunt zelf bepalen of u kies voor een begraving of crematie na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking bij de dienst Burgerzaken.

  • U bent minsten 16 jaar.
  • U bent ingeschreven in Beveren.
  • Uw identiteitskaart.
  • Uw uitvaartcontract als u dit neergelegd heeft.
maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

De registratie van een laatste wilsbeschikking is gratis.