Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig de laatste wilsverklaring laten registreren bij dienst Burgerzaken van zijn gemeente.

Die laatste wilsverklaring kan handelen over:

  • De wijze van lijkbezorging: begraving van het stoffelijk overschot of crematie;
  • De bestemming van de as;
  • De gemeente of de deelgemeente waar men begraven wil worden (kan zich zowel in België als in het buitenland bevinden), of de gemeente/deelgemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden;
  • Het ritueel van de levensbeschouwing voor de (eventuele) uitvaartplechtigheid;
  • Het bestaan van een uitvaartcontract.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Minderjarigen jonger dan 16 jaar kunnen ook een verklaring afleggen, maar worden hierbij vertegenwoordigd door hun ouders of voogd. Voor verlengd minderjarigen kan dit door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Uw identiteitskaart.

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
T 03 750 15 11

De registratie van een laatste wilsbeschikking is gratis.