Na een overlijden kan een stoffelijk overschot gecremeerd worden. De assen van een overledene kunnen begraven worden binnen de begraafplaats, bijgezet worden in het columbarium of verstrooid worden op de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee.

Het bewaren van de assen thuis kan alleen wanneer er een laatste wil opgemaakt werd door de overledene of op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de echtgenoot of partner van de overledene en van alle bloed- of aanverwanten in de eerste graaf. Wanneer het om een minderjarige gaat op verzoek van de ouders of voogd.

Cremeren kan:

  • Ten vroegste 24 uur na de aanvraag tot begraven;
  • Ten laatste 7 dagen die volgen op de aangifte van het overlijden.

Afhankelijk van de omstandigheden waarin het overlijden heeft plaatsgevonden moet u andere documenten bezorgen. 

Natuurlijk overlijden Verdacht of gewelddadig overlijden
Identiteitsbewijs Identiteitsbewijs
Model IIIC ingevuld door de arts Model IIIC ingevuld door de arts
Een attest van de vaststellende of behandelde geneeshees waarin letterlijk geschreven staat dat het overlijden te wijten is aan ofwel: een natuurlijke, gewelddadige/verdachte of niet vast te stellen doodsoorzaak Een attest van de vaststellende of behandelde geneeshees waarin letterlijk geschreven staat dat het overlijden te wijten is aan ofwel: een natuurlijke, gewelddadige/verdachte of niet vast te stellen doodsoorzaak
Laatste wilsbeschikking Laatste wilsbeschikking
Aanvraag tot crematie Aanvraag tot crematie
Bewijs dat de pacemaker werd verwijderd Bewijs dat de pacemaker werd verwijderd
Aanvaardingsbewijs (als de gemeente van bijzetting/uitstrooiing verschilt van de gemeente van overlijden) Aanvaardingsbewijs (als de gemeente van bijzetting/uitstrooiing verschilt van de gemeente van overlijden)
Aanvraag bloedverwanten 1e graad als de as thuis wordt bewaard, uitgestrooid of bewaard op een andere plaats dan begraafplaats (als er geen laatste wil is) Aanvraag bloedverwanten 1e graad als de as thuis wordt bewaard, uitgestrooid of bewaard op een andere plaats dan begraafplaats (als er geen laatste wil is)
Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel waar de as wordt uitgestrooid of begraven Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel waar de as wordt uitgestrooid of begraven
Verslag beëdigd arts Vrijgave lichaam door procureur des Konings (in dit geval moet geen beëdigd arts meer worden aangesteld)

 

In de praktijk is het meestal de begrafenisondernemer die alles voor de aangifte van overlijden bij de gemeente in orde brengt. Een begrafenisondernemer doet de aangifte via mail. Hij bezorgt de originelen binnen de 8 kalenderdagen via de brievenbus aan de inkom van het gemeentehuis Beveren, persoonlijk aan balie 1 of 2 van het gemeentehuis Beveren of aangetekend via post.

Maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

  • Een kosteloze uitstrooiing of bijzetting is gratis voor inwoners van de gemeente. 100 EUR voor niet-inwoners.
  • Een aanvraag tot concessie kost 500 EUR voor inwoners van de gemeente. 1000 EUR voor niet-inwoners.
  • Een verlenging van concessie kost 500 EUR voor inwoners van de gemeente. 1000 EUR voor niet-inwoners.

Kosteloze begraving

Wanneer u kiest voor een kosteloze begraving geldt deze voor een periode van 15 jaar die niet verlengbaar is. Het plaatsen van een grafzerk is niet verplicht.

Concessie

Een concessie wordt verleend voor één of meerdere personen voor een termijn van 30 jaar en is verlengbaar. Bij een concessie bent u verplicht om binnen het jaar een grafzerk te plaatsen.

De concessie kan voor een nieuwe periode van 30 jaar worden verlengd. De hernieuwing kan geweigerd worden als blijkt dat op het moment van de aanvraag het graf verwaarloosd is. De aanvraag tot hernieuwing moet gebeuren in het jaar voorafgaande aan de vervaldatum. Een hernieuwing van de concessie kan ook gevraagd worden naar aanleiding van een nieuwe begraving of bijzetting.

Wanneer u een concessie wenst aan te gaan kan u onderstaand formulier al invullen.