Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Als iemand overlijdt, kunt u deze persoon laten begraven of laten cremeren. U kunt tijdens uw leven zelf uw keuze aangeven via een 'laatste wilsbeschikking'. Als u kiest voor crematie zijn er verschillende mogelijkheden.

 • de urne met as begraven binnen de omheining van de begraafplaats
 • de as verstrooien op de begraafplaats
 • de urne met as bijzetten in het columbarium
 • de as verstrooien in de Belgische territoriale zee

De as mee naar huis nemen om ze daar te bewaren, kan alleen

 • als er een laatste wil is
 • op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de echtgenoot of partner van de overledene en van alle bloed- of aanverwanten in de eerste graad of, als het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd

De crematie kan

 • ten vroegste 24 u na de aanvraag tot crematie
 • ten laatste 7 dagen die volgen op de aangifte van het overlijden

Als u kiest voor het begraven van de urne in volle grond of op het urnenveld of het bijzetten van de urne in het columbarium, kunt u kiezen voor een kosteloze begraving of bijzetting of voor een concessie.

 • Als u kiest voor een kosteloze begraving, geldt deze voor een periode van 15 jaar die niet verlengbaar is. Het plaatsen van een zerk is niet verplicht.
 • Een concessie wordt verleend voor een of meerdere personen voor een termijn van 30 jaar en is verlengbaar. Bij een begraving in volle grond bent u verplicht om binnen het jaar een grafzerk te plaatsen.

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

Maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak

T 03 750 15 11

 • Een kosteloze begraving of bijzetting is gratis.
 • Voor concessies gelden volgende tarieven:
  • 500 EUR per persoon voor een duurtijd van 30 jaar
  • 500 EUR per persoon bij verlenging met een duurtijd van 30 jaar
  • voor niet-inwoners van Beveren wordt dit tarief verdubbeld
 • De asverstrooiing voor een inwoner van Beveren is gratis. De as-verstrooiing van een niet-inwoner bedraagt 100 euro.