Als iemand overlijdt, kunt u deze persoon laten begraven of laten cremeren. U kunt tijdens uw leven zelf uw keuze aangeven via een 'laatste wilsbeschikking'. Als u kiest voor crematie zijn er verschillende mogelijkheden.

 • de urne met as begraven binnen de omheining van de begraafplaats
 • de as verstrooien op de begraafplaats
 • de urne met as bijzetten in het columbarium
 • de as verstrooien in de Belgische territoriale zee

De as mee naar huis nemen om ze daar te bewaren, kan alleen

 • als er een laatste wil is
 • op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de echtgenoot of partner van de overledene en van alle bloed- of aanverwanten in de eerste graad of, als het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd

De crematie kan

 • ten vroegste 24 u na de aanvraag tot crematie
 • ten laatste 7 dagen die volgen op de aangifte van het overlijden

Als u kiest voor het begraven van de urne in volle grond of op het urnenveld of het bijzetten van de urne in het columbarium, kunt u kiezen voor een kosteloze begraving of bijzetting of voor een concessie.

 • Als u kiest voor een kosteloze begraving, geldt deze voor een periode van 15 jaar die niet verlengbaar is. Het plaatsen van een zerk is niet verplicht.
 • Een concessie wordt verleend voor een of meerdere personen voor een termijn van 30 jaar en is verlengbaar. Bij een begraving in volle grond bent u verplicht om binnen het jaar een grafzerk te plaatsen.

U moet niks meebrengen.

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

Maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak

T 03 750 15 11

 • Een kosteloze begraving of bijzetting is gratis.
 • Voor concessies gelden volgende tarieven:
  • 500 EUR per persoon voor een duurtijd van 30 jaar
  • 500 EUR per persoon bij verlenging met een duurtijd van 30 jaar
  • voor niet-inwoners van Beveren wordt dit tarief verdubbeld
 • De asverstrooiing voor een inwoner van Beveren is gratis. De as-verstrooiing van een niet-inwoner bedraagt 100 euro.