Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.  

Afhankelijk van de wijze van lijkbezorging moet u verschillende documenten binnenbrengen.

Begraving Crematie

In de praktijk is het meestal de begrafenisondernemer die alles voor de aangifte van overlijden bij de gemeente in orde brengt. Een begrafenisondernemer doet de aangifte via mail. Hij bezorgt de originelen binnen de 8 kalenderdagen via de brievenbus aan de inkom van het gemeentehuis Beveren, persoonlijk aan balie 1 of 2 van het gemeentehuis Beveren of aangetekend via post.

maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een aangifte van overlijden is gratis.

Denk eraan om na het overlijden volgende instellingen op de hoogte te brengen van het overlijden:

  • De bank;
  • De notaris;
  • De verzekeringsmaatschappij;
  • Het ziekenfonds;
  • De pensioendienst;
  • De belastingdienst;
  • De nutsmaatschappijen (water, gas en elektriciteit);
  • ...

Wanneer u een concessie wenst aan te gaan kan u onderstaand formulier al invullen.