Als iemand overlijdt, kunt u deze persoon laten begraven of cremeren. U kunt tijdens uw leven zelf uw keuze aangeven via een 'laatste wilsbeschikking'. Ook bij een crematie spreken we van begraven als u ervoor kiest om de urne te begraven in volle grond.

Begraven kan

 • ten vroegste 24 uur na de aanvraag tot begraven
 • ten laatste 7 dagen die volgen op de aangifte van het overlijden

U kunt kiezen voor een kosteloze begraving of voor een concessie.

 • Als u kiest voor een kosteloze begraving, geldt deze voor een periode van 15 jaar die niet verlengbaar is. Het plaatsen van een zerk is niet verplicht.
 • Een concessie wordt verleend voor één of meerdere personen voor een termijn van 30 jaar en is verlengbaar. Bij een concessie bent u verplicht om binnen het jaar een grafzerk te plaatsen.

De concessie kan voor een nieuwe periode van 30 jaar worden verlengd. De hernieuwing kan geweigerd worden als blijkt dat op het moment van de aanvraag het graf verwaarloosd is. De aanvraag tot hernieuwing moet gebeuren in het jaar voorafgaande aan de vervaldatum. Een hernieuwing van de concessie kan ook gevraagd worden naar aanleiding van een nieuwe begraving of bijzetting.

U moet niks meerbrengen.

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak

 • Een kosteloze begraving is gratis.
 • Voor de concessies gelden volgende tarieven:
  • 500 EUR per persoon voor een duurtijd van 30 jaar
  • 500 EUR per persoon bij verlenging met een duurtijd van 30 jaar
 • Voor niet-inwoners van gemeente Beveren worden deze tarieven verdubbeld.