Om de ouder(s) een hart onder de riem te steken, is er de mogelijkheid om alle stilgeboren kinderen, ongeacht hoe lang ze in de buik gezeten hebben, te registreren. Er wordt een certificaat van de registratie afgeleverd.

  • Minstens 1 ouder dient de aanvraag in
  • Er moet een link zijn met de gemeente: ofwel is Beveren de huidige woonplaats van minstens één van ouders, ofwel werd het kindje stilgeboren te Beveren
  • Onafhankelijk de zwangerschapsduur
  • Ouders mogen de voornaam of voornamen vrij kiezen
  • Zonder beperking in tijd, hoe lang het ook geleden is
  • Er is geen ‘bewijsstuk’ nodig

 

zelf regelen

of

bij de aanvraag aan de loketten, met een toestemmingsformulier gegevensverwerking

  • Minstens 1 ouder kan de aanvraag indienen
  • Wonen beide ouders op hetzelfde adres en is er geen mogelijkheid om samen op afspraak te komen, dan is de toestemming vereist
  • De toestemming dient voorzien te zijn van de handtekening van de andere ouder, samen met de kopie van de identiteitskaart waarop duidelijk de gelijkenis met handtekening is te zien
maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T  03 750 15 11.

De registratie is gratis.

In het kader van Wereldlichtjesdag (jaarlijks de 2e zondag van december) en de Koesterweek is het streefdoel van onze gemeente om op minstens 1 begraafplaats een rouwplaats voor sterrenkinderen te voorzien. Indien gewenst, kunt u bij de aanvraag doorgeven om op de hoogte te blijven van toekomstige initiatieven zoals de opstart op de begraafplaats voorzien eind dit jaar.

Ook interessant:

Berrefonds | Boven de wolken