Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

Mensen met een handicap beschikken niet altijd over een voldoende inkomen. Daarom hebben zij recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Afhankelijk van het huishouden onderscheidt men 3 categorieën. U ontvangt per jaar maximaal:

 • Categorie A: 6 413,92 euro
 • Categorie B: 9 620,88 euro
 • Categorie C: 12 827,84 euro
 • voor wie ouder is dan 21 en jonger dan 65 jaar
 • wegens een handicap niet meer in staat zijn meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  Uitzondering: als men niet is ingeschreven in het bevolkingsregister kunnen sommige personen toch een aanvraag indienen (onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten).
 • permanent in België verblijven
  Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met uw inkomsten en met die van uw partner
 • u vraagt de tegemoetkoming aan bij het Sociaal Huis of op de permanentiedienst van uw deelgemeente
 • u kunt zich laten vertegenwoordigen door een persoon die u volmacht geeft
 • uw aanvraag moet u indienen vóór u 65 jaar wordt
 • identiteitskaart
 • volmacht als iemand anders in uw plaats komt