Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

De KIA-cheque geeft kinderen tussen de 2 en 18 jaar die in Beveren gedomicilieerd zijn of in een sociale voorziening in Beveren verblijven een financiële tegemoetkoming  van max 25 EUR om ervoor te zorgen dat ze kunnen deelnemen aan het culturele, sportieve  en recreatieve aanbod in Beveren.

De KIA-cheque is geldig vanaf 1 januari tot 31 december van het betrokken jaar en moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. De KIA-cheque kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden in het Sociaal Huis.

Kinderen tussen 2 en 18 jaar die:

  • recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en waarvan de ouders maximum 1 onroerend goed bezitten: de eigen woning met een kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) dat niet hoger is dan 1 200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste.
  • of behoren tot een gezin met een netto belastbaar gezinsinkomen lager dan 33 000 EUR en waarvan de ouders maximum 1 onroerend goed bezitten: de eigen woning met een kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) dat niet hoger is dan 1 200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste.
  • of behoren tot een gezin in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding.