Beverse middenstandsverenigingen kunnen  een toelage aanvragen  in het kader van de 'winkelversterkende maatregelen'.
Vanuit de dienst Economie worden ook regelmatig overlegvergaderingen rond actuele thema's georganiseerd met de Beverse middenstandsverenigingen.

Een toelage middenstandsvereniging aanvragen is gratis.