Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

Beverse middenstandsverenigingen kunnen  een toelage aanvragen  in het kader van de 'winkelversterkende maatregelen'.
Vanuit de dienst Economie worden ook regelmatig overlegvergaderingen rond actuele thema's georganiseerd met de Beverse middenstandsverenigingen.