Kinderen van ouders die scheiden of uit elkaar gaan, kunnen maar bij één ouder hun hoofdverblijfplaats hebben. Kinderen verblijven nochtans geregeld of evenveel bij de andere ouder, bijvoorbeeld bij een co-ouderschapsregeling. Op dat adres zijn ze niet ingeschreven.

U kan bij dienst Burgerzaken laten registreren dat uw kinderen af en toe of voor de helft van de tijd verblijven bij de andere ouder bij wie ze niet zijn ingeschreven, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder'.

De aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is niet verplicht. Wilt u een aangifte doen, dan moet dit vóór de 18de verjaardag van uw kind gebeuren.

De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven vraagt de melding van het gedeeld verblijf aan.

  • Uw identiteitskaart
  • Het gezamenlijk akkoord tussen de ouders. Dat akkoord is opgemaakt door beide ouders, maar waar men niet mee naar de rechtbank is gegaan, bijvoorbeeld een notariële akte of een bemiddelingsakkoord.
  • Als er geen schriftelijke overeenkomst is, dan kan de ouder bij wie het kind is ingeschreven u schriftelijk toestemming geven.
Maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

De registratie van een gedeeld verblijf is gratis.