Adreswijziging
Adreswijziging naar het buitenland voor Belgen
Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
Referentieadres
Tijdelijke afwezigheid
Gedeeld verblijf minderjarige