Referentieadres
Tijdelijke afwezigheid
Gedeeld verblijf minderjarige
Adreswijziging
Adreswijziging naar het buitenland voor Belgen
Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister