Adreswijziging
Aangifte vertrek naar het buitenland
Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister