Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Als u niet meer verblijft op het adres waar u staat ingeschreven en als het onmogelijk is om uw nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om u ambtshalve af te voeren uit de registers. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek.

Wie ambtshalve wordt uitgeschreven, heeft geen officieel adres meer, bestaat administratief niet meer in België en verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten. 

Om te vermijden dat u ambtshalve geschrapt wordt, kunt u een eventuele tijdelijke afwezigheid melden aan de dienst Burgerzaken.