Als iemand ingeschreven staat op een adres waar die niet meer verblijft kan deze geschrapt worden uit het bevolkingsregister na een grondig onderzoek. Dit onderzoek kan tot zes maanden duren.

Wie ambtshalve geschrapt wordt heeft geen officieel adres meer, bestaat administratief niet meer in België en verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Als burger kan u melden wanneer iemand die ingeschreven is op uw adres hier niet meer woont.

  • U woont niet meer op het adres waar u staat ingeschreven.
  • U heeft geen nieuwe adreswijziging doorgegeven.
  • Uw identiteitskaart.
maak een afspraak

Maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister is gratis.