Als u minstens 3 maanden en maximaal 1 jaar niet op uw hoofdverblijfplaats verblijft moet u dit melden bij de dienst Burgerzaken. Een tijdelijke afwezigheid wordt dan geregistreerd in uw bevolkingsdossier. Een tijdelijke afwezigheid kan maximaal één keer met 1 jaar verlengd worden.

Wanneer u terugkeert moet u dit ook melden bij de dienst Burgerzaken.

  • U kan elk moment terugkeren naar uw hoofdverblijfplaats.
  • Als uw woning onbewoond is moet ze voldoende bemeubeld zijn.
  • Is uw woning bewoond door gezinsleden dan moeten zij van voor de aanvang van de tijdelijke afwezigheid in de woning te verblijven.
  • Uw identiteitskaart.

Het registreren van een tijdelijke afwezigheid is gratis.