Wanneer u verhuist naar het buitenland moet u dit aangeven bij de dienst Burgerzaken. Dit doet u maximaal 7 en minimaal 1 dag voor uw vertrek.

  • U heeft de Belgische nationaliteit.
  • U bent meerderjarig.
  • U verblijft minstens 6 maanden in het buitenland.
  • Uw identiteitskaart.
  • Uw nieuw adres in het buitenland.
online regelen maak een afspraak

Maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een adreswijziging naar het buitenland is gratis.

Wanneer u uw adreswijziging naar het buitenland meldt ontvangt u een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister (model 8) waarmee u zich aanbiedt bij de Belgische ambassade van dat land.

Naar het buitenland verhuizen Inschrijving bij ambassade of consulaat