Bent u verhuisd naar of binnen Beveren? Geef dan binnen de 8 werkdagen uw nieuwe adres door. Dit is verplicht. Bij goedkeuring van uw adreswijziging, wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres.

  • U bent effectief verhuisd.
  • U bent meerderjarig.
  • Uw identiteitskaart.
  • Het vonnis of de schriftelijke toestemming (enkel voor een verhuis van een minderjarige).
  • De ingevulde en ondertekende volmacht (enkel voor een verhuis van een familielid naar het rusthuis).
online regelen maak een afspraak

Maak telefonisch een afspraak om langs te komen: T  03 750 15 11.

Een adreswijziging is gratis.

Verhuis van een minderjarig kind

Verhuist een niet-ontvoogd minderjarig kind met één van beide ouders of verhuist het kind van de ene ouder naar de andere ouder? Dan gebeurt dit op basis van een vonnis waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat het kind op uw adres ingeschreven moet worden. Is er geen vonnis? Dan kan een adreswijziging aan de hand van een schriftelijke toestemming, gegeven door de andere ouder. Deze toestemming moet gehandtekend en vergezeld zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van de ouder die de toestemming geeft.

Verhuis van een familielid naar het rusthuis

Wanneer een familielid verhuist naar het rusthuis en zelf niet in de mogelijkheid is dit aan te komen geven bij dienst Burgerzaken kan u dit met een volmacht, die de betrokkene u geeft, komen aangeven. U kan het volmachtformulier hierna downloaden, afdrukken en door de volmachtgever laten invullen. Vergeet zeker niet de identiteitskaart van betrokkene mee te brengen.

GFT-of restafvalcontainer, Glaskrat

Een glaskrat, GFT- of restafvalcontainer (verplicht) bestelt u bij Ibogem nadat uw adres is aangepast op uw identiteitskaart. Als dat nog niet het geval is, kunt u dit ook bestellen met een ‘model 2’ of ‘model 2 bis’. Dit attest krijgt u mee bij na de aangifte van een adreswijziging.

Bestel uw afvalcontainers bij Ibogem

Sorteerstraat

Als u verhuist naar een gebied waar al met een sorteerstraat gewerkt wordt, dan vraagt u de badge aan per e-mail. Voeg het model 2 zeker toe in bijlage.

Bestel uw badge bij Ibogem Controleren of uw toekomstig adres in een sorteerstraat ligt

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.