Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen nadat uw effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte gebeurt bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe woonplaats.

regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

maak telefonisch een afspraak
T  03 750 15 11

of schriftelijk met vermelding van: 

  • datum verhuis
  • nieuw adres
  • het aantal personen dat verhuist en hun rijksregisternummer
  • beroepen
  • telefoonnummer
  • de personen die nog wonen op het nieuwe adres (samenwonen en verwantschap)
  • wie is referentiepersoon
  • het tijdstip dat de wijkagent best langs komt: voormiddag, namiddag, avond
  • identiteitskaart
  • pin-code