Wanneer u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw (nieuwe) gemeente.

Nadat u de adreswijziging heeft aangegeven zal een wijkagent de woonstcontrole uitvoeren. Hiervan ontvangen wij een verslag dat wij verwerken.

U kan pas aangifte doen van uw verhuis als u al op het nieuwe adres woont.

Geldt de adreswijziging voor het hele gezin? Dan volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Verhuis van een minderjarig kind
Verhuist een niet-ontvoogd minderjarig kind met één van beide ouders of verhuist het kind van de ene ouder naar de andere ouder? Dan gebeurt dit op basis van een vonnis waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat het kind op uw adres ingeschreven moet worden. Is er geen vonnis? Dan kan een adreswijziging aan de hand van een schriftelijke toestemming, gegeven door de andere ouder. Deze toestemming moet gehandtekend en vergezeld zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van de ouder die de toestemming geeft.

Verhuis van een familielid naar het rusthuis
Wanneer een familielid verhuist naar het rusthuis en zelf niet in de mogelijkheid is dit aan te komen geven bij dienst Burgerzaken kan u dit met een volmacht, die de betrokkene u geeft, komen aangeven. U kan het volmachtformulier hierna downloaden, afdrukken en door de volmachtgever laten invullen. Vergeet zeker niet de identiteitskaart van betrokkene mee te brengen.

  • Uw identiteitskaart.
  • Het vonnis of de schriftelijke toestemming (enkel voor een verhuis van een minderjarige).
  • De ingevulde en ondertekende volmacht (enkel voor een verhuis van een familielid naar het rusthuis).

Regel dit zelf online via onderstaande knop.

online regelen

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop.
Of maak telefonisch een afspraak om langs te komen: T  03 750 15 11

maak een afspraak

Een adreswijziging is gratis.

GFT-of restafvalcontainer, Glaskrat

Een glaskrat, GFT- of restafvalcontainer (verplicht) bestelt u bij Ibogem nadat uw adres is aangepast op uw identiteitskaart. Als dat nog niet het geval is, kunt u dit ook bestellen met een ‘model 2’ of ‘model 2 bis’. Dit attest krijgt u mee bij na de aangifte van een adreswijziging. 

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Bestel uw afvalcontainers bij Ibogem
Meta description
Wanneer u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw (nieuwe) gemeente.