Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen nadat uw effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. U doet deze aangifte bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe woonplaats.

Na de aangifte controleert de wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres. U ontvangt vervolgens een uitnodiging om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. 

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Regel dit zelf online via onderstaande knop.

online regelen

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop.
Of maak telefonisch een afspraak om langs te komen: T  03 750 15 11

maak een afspraak

Of meld de adreswijziging via e-mail naar bevolking@beveren.be met vermelding van:

  • datum verhuis
  • nieuw adres
  • het aantal personen dat verhuist en hun rijksregisternummer
  • beroepen
  • telefoonnummer
  • de personen die nog wonen op het nieuwe adres (samenwonen en verwantschap)
  • wie is referentiepersoon
  • het tijdstip dat de wijkagent best langs komt: voormiddag, namiddag, avond
  • identiteitskaart
  • pin-code

GFT-of restafvalcontainer, Glaskrat

Een glaskrat, GFT- of restafvalcontainer (verplicht) bestelt u bij Ibogem nadat uw adres is aangepast op uw identiteitskaart. Als dat nog niet het geval is, kunt u dit ook bestellen met een ‘model 2’ of ‘model 2 bis’. Dit attest krijgt u mee bij na de aangifte van een adreswijziging. 

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Bestel uw afvalcontainers bij Ibogem