Wanneer u verblijft in België maar geen officiële verblijfplaats heeft kan u een referentieadres aanvragen. Zo bent u op deze manier administratief bereikbaar voor officiële instanties. Het verkrijgen van een referentieadres is streng gereglementeerd.

Zo mag het referentieadres niet uw verblijfplaats (domicilie) zijn en mag u er niet permanent overnachten.

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Personen die in een mobiele woning verblijven of om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België hebben, kunnen zich inschrijven op een referentieadres:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning die binnen de Belgische landsgrenzen blijft);
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin;
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin;
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;
 • u hebt geen eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen.

Referentieadres voor daklozen bij het Sociaal Huis

Om als dakloze een referentieadres aan te vragen bij het Sociaal Huis moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent dakloos.
 • U bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • U hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.
 • U doet beroep op het Sociaal Huis voor dienstverlening.
 • Uw identiteitskaart.
 • De referentiepersoon van het adres (als u een referentieadres aanvraagt bij een natuurlijke persoon).
Maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een referentieadres is gratis.