Wonen is een grondrecht. Veel mensen ondervinden heel wat moeilijkheden bij het vinden van een geschikte woning op de huurmarkt. Eén van die moeilijkheden is discriminatie. Via een meldpunt wil gemeente Beveren voor kwetsbare huurders de drempel verlagen om discriminatie op de huisvestingsmarkt te melden en om hun rechten te kennen en te verdedigen.

Dit doet u via het meldingsformulier op de website van het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).

Website Vlaamse Mensenrechteninstituut

Heeft u hierbij hulp nodig? Maak dan een afspraak bij het Sociaal Huis. Een afspraak maken kan via T 03 750 15 11.

Neem voldoende bewijsmateriaal mee zodat uw melding zo goed mogelijk onderzocht kan worden. Denk hierbij aan:

  • e-mailverkeer
  • sms’en
  • briefwisseling
  • screenshots en url’s bij online advertenties
  • getuigenverklaringen

Discriminatie melden kan niet anoniem. Vlaams Mensenrechteninstituut garandeert wel de bescherming van uw gegevens.