Als u voor uzelf een voertuig koopt en het als persoonlijk vervoermiddel gebruikt:

  • heeft u misschien recht op het verlaagde BTW-tarief (6%) op deze aankoop en kunt u (onder bepaalde voorwaarden) het betaalde bedrag aan BTW terugkrijgen (toegekend door FOD);
  • heeft u misschien recht op het verlaagde BTW-tarief (6%) op de aankoop van auto-onderdelen en toebehoren, en op onderhouds- en herstellingswerken aan uw voertuig (maar u kunt niet het betaalde bedrag aan BTW terugkrijgen);
  • moet u geen verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling betalen (toegekend door de gewesten).

Op basis van het attest kent de FOD automatisch een voordeel toe bij het berekenen van de belastingen op uw voertuig.

voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden:

  • volledig blind zijn;
  • volledig verlamd aan de bovenste ledematen zijn;
  • bovenste ledematen zijn geamputeerd (ook personen van wie beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols)
  • blijvend invalide zijn, waarvan ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
  • militair of burgerlijk oorlogsinvalide zijn, met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting)

U moet niks meebrengen.

De FOD en de Vlaamse Belastingdienst kennen het voordeel automatisch toe als u in aanmerking komt. FOD bezorgt het attest ook elektronisch aan de Federale Overheidsdienst Financiën en de dienst van de verkeersbelasting. U hoeft dan zelf niets te doen.

De aanvraag van deze premie is gratis.