Handicar
Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Zorgpremie kind
Zorgpremie volwassenen
Tussenkomst in vervoerskosten voor mensen met een beperking
Parkeerkaart voor personen met een beperking
Voordelen autogebruikers met een beperking
ZOEM: aanbod voor kinderen met een beperking
Opvang kinderen met specifieke zorgbehoeften

Hier vindt u alle info over de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Opvang zieke kinderen

Hier vindt u alle info over de opvang van zieke kinderen.

Dagcentrum De Stroom
Home en dagcentrum De Bron