Rechthebbenden op de zorgpremie kind of de zorgpremie volwassenen (tot de leeftijd van 65 jaar) kunnen een tussenkomst krijgen in de vervoerskosten van en naar de instelling die instaat voor de opvoeding of tewerkstelling van de minder-valide (alle onderwijsvormen, MPI, beschermde werkplaats, ...).

Deze tussenkomst bedraagt 0,092 EUR per km, met een maximum van 1 715 EUR per jaar.

Het netto-belastbaar gezinsinkomen waartoe de rechthebbende behoort mag niet hoger ligger dan 38 000 EUR.

  • De persoon waarvoor de tussenkomst gevraagd wordt, moet recht hebben op een zorgpremie kind of zorgpremie volwassene.
  • De tussenkomst vervoerskosten geldt alleen voor het vervoer naar een onderwijsinstelling of een semi-residentiële voorziening voor personen met een handicap voor hun tewerkstelling of dagbesteding (dagcentra, tehuizen werkenden, tehuizen niet-werkenden, internaten en semi-internaten, tehuizen voor kortverblijf).
  • De vervoerskosten moeten geheel of gedeeltelijk ten laste zijn van de rechthebbende.
  • Als de rechthebbende gebruik maakt van het openbaar vervoer of zelf moet bijdragen in het georganiseerd vervoer van de voorziening, worden de werkelijk betaalde onkosten terugbetaald. Ook dan geldt het maximum van 0,092 euro/km of 1 715 euro per jaar.
  • De berekening van de tussenkomst vervoersonkosten gebeurt op basis van de wettelijke afstand naar de betreffende voorziening. Per dag wordt voor maximaal 2 ritten een tussenkomst uitbetaald.

Bij de aanvraag voegt u volgende documenten:

  • het laatste aanslagbiljet voor de personenbelasting
  • Een verklaring van de directie van de voorziening betreffende de organisatie van vervoer en de bijdrage van de personen met een handicap.
  • De bewijsstukken van betaald vervoer als dit gebeurde door derden of de vervoersbewijzen van het openbaar vervoer.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

Of geef het onderstaand te downloaden document ingevuld, samen met de nodige bewijsstukken, af aan de snelbalie van het gemeentehuis.

Of maak online een afspraak.

maak een afspraak

De aanvraag moet u voor 1 september van het dienstjaar digitaal indienen. De aanvraag mag alleen betrekking hebben op de periode van 1 juli tot 30 juni van het dienstjaar.

Een aanvraag tussenkomst in vervoerskosten voor mensen met een beperking is gratis.