Inwoners vanaf de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari van het kalenderjaar ingeschreven zijn in onze gemeente kunnen in aanmerking komen voor een zorgpremie volwassenen.

Men dient te beschikken over:

  • ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap, waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van minstens 12 en maximaal 14 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming
  • ofwel beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap, waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben vanaf 15 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming, maar zijn uitgesloten van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vb. mensen in een voorziening)
  • ofwel beschikken over een attest van BELrai, gescoord door een erkend indicatiesteller in het kader van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met een score van:
    -  12/30 voor de hele BelRAI Screener en geen 6/12 of meer op ADL/IADL
    -  5/12 voor de modules ADL én IADL (opgeteld) en geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI Screener
    -  3 óf 4/6 op de module Cognitie én geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI Screener én geen 6/12 of meer op ADL & IADL

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online met onderstaande knop

online regelen

Of geef het onderstaande te downloaden formulier, ingevuld af aan de snelbalie van het gemeentehuis. 

of maak online een afspraak.

maak een afspraak

Een aanvraag zorgpremie volwassene is gratis.

U komt niet in aanmerking voor de gemeentelijke zorgpremie volwassenen als u reeds het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (mantelzorgpremie) ontvangt.

De zorgpremie volwassenen bedraagt 816 EUR per jaar. Dit bedrag wordt uitbetaald per kwartaal, d.w.z. 204 EUR per kwartaal.

De aanvraag blijft geldig tot de einddatum van het attest FOD Sociale Zekerheid. Bij een aanvraag met een BELRai-Score, blijft het attest maximaal 3 jaar geldig vanaf datum indicatiestelling. Het recht op de premie begint te lopen de maand na de aanvraag.