Sommige kinderen hebben een specifieke zorgbehoefte.
Ze hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig.

Inclusieve opvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte.

In principe kunt u bij elk opvanginitiatief een aanvraag indienen voor uw kind. Bij uw aanvraag wordt er rekening gehouden met de draagkracht van uw kind en de begeleiding, de opvangfrequentie en de groepsgrootte.

Vraag hier tijdig uw opvang aan