Inwoners tot de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari van het kalenderjaar ingeschreven zijn in onze gemeente kunnen in aanmerking komen voor een zorgpremie kind.

U beschikt:

  • over een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap

OF

  • over een attest ‘Opgroeien erkenning zorgtoeslag’ waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van:
    - ofwel minstens 4 punten in pijler 1 en maximum 17 punten in de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal voor bijkomende kinderbijslag
    - ofwel minstens 9 punten en maximum 17 punten in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal voor bijkomende kinderbijslag
    - ofwel minstens 7 en maximum 14 punten op de medisch-sociale schaal voor integratietegemoetkoming
    - ofwel minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal, maar die omwille van bepaalde redenen uitgesloten zijn van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

Of geef het onderstaande te downloaden formulier, ingevuld af aan de snelbalie van het gemeentehuis. 

of maak digitaal een afspraak.

maak een afspraak

Een zorgpremie kind aanvragen is gratis.

U komt niet in aanmerking voor de gemeentelijke zorgpremie Kind als u reeds het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (mantelzorgpremie) ontvangt.

De zorgpremie kind bedraagt 316 EUR per jaar. Dit bedrag wordt uitbetaald per kwartaal, d.w.z. 78,99 EUR per kwartaal.

De aanvraag blijft geldig tot de einddatum van het binnengebracht attest. Het recht op de premie begint te lopen de maand na de aanvraag.