Door de coronamaatregelen werkt onze dienstverlening enkel nog op afspraak.
Wilt u een afspraak met één van onze medewerkers? Dit kan via T | 03 750 15 11

De Handicar is de gemeentelijke vervoerdienst voor minder-mobiele personen en rolstoelgebruikers. Zowel inwoners als niet-inwoners van gemeente Beveren kunnen hiervan gebruik maken.

  • Om van de Handicar gebruik te kunnen maken bezorgt u ons een doktersattest waaruit blijkt dat u in de definitieve of tijdelijke onmogelijkheid verkeert om op eigen kracht gebruik te maken van het openbaar vervoer.  Op basis van dit doktersattest wordt een erkenningskaart uitgereikt.  Zonder erkenningskaart is geen vervoer met de Handicar mogelijk. Het formulier hiervoor kunt u hieronder downloaden.
  • Bovendien moet het vertrekpunt of punt waarnaar men terugkeert moet altijd in een deelgemeente van Beveren gelegen zijn. Het vervoer van en naar Nederland is mogelijk, op voorwaarde dat het vertrekpunt of punt waarnaar u terugkeert binnen een straal van 20 km ligt van de grens.

U kunt uw rit bij het Sociaal Huis aanvragen tijdens de kantooruren. Het is aangewezen om tijdig te reserveren.

Vast startbedrag van 3,35 EUR plus 0,30 EUR per gereden kilometer.
Bloedverwanten tot de eerste graad en begeleiders die vermeld zijn in het doktersattest rijden gratis mee. 

Bijzondere tarieven:

  • Verenigingen die voor hun minder-mobiele leden, die aan voornoemde voorwaarden voldoen, een activiteit organiseren, betalen éénmaal het startbedrag per wagen + 0,15 EUR/km per persoon.
  • Personen met een erkenningskaart, die tot éénzelfde gezin behoren, betalen per gezin eenmaal het startbedrag en eenmaal de kilometervergoeding.

In de maand die volgt op de uitgevoerde ritten, ontvangt de aanvrager een factuur.