De Handicar is de gemeentelijke vervoerdienst voor minder-mobiele personen en rolstoelgebruikers.

Inwoners van Beveren die niet op eigen kracht gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer én kunnen aantonen dat zij minder-mobiel zijn aan de hand van een erkend attest.

Bezorg één van onderstaande attesten uiterlijk één week voor uw eerst rit aan het Sociaal Huis Beveren:

  • doktersattest met verklaring op eer dat verplaatsing zonder hulp van derden en/of loophulpmiddel onmogelijk is
  • bewijs van blijvende invaliditeit van minstens 80% in het algemeen
  • bewijs van blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van minstens 50%
  • attest FOD SZ waaruit blijkt dat de zelfredzaamheid in het algemeen vermindert is tot 12 punten
  • attest FOD SZ waaruit blijkt dat de verplaatsingsmogelijkheden vermindert is tot 2 punten
  • bewijs van oorlogsinvaliden met een invaliditeit van 50% of meer (burgerlijk of militair)

UITZONDERING: Inwoners van een woonzorgcentrum moeten geen bewijs voorleggen.

U kunt een rit maximaal 3 maanden en minimum 3 dagen op voorhand aanvragen.
Voorzieningen kunnen 1 maand op voorhand (niet eerder) een aanvraag indienen voor een groepsuitstap en dit volgens beschikbaarheid.

De Handicar rijdt dagelijks. Ritten tussen 22u00 en 06u00 worden voorgelegd aan de vrijwillige chauffeurs.
In het weekend rijdt er 1 Handicar, in de week 2.

Tarief per rit: startbedrag: 3,35 EUR + prijs per kilometer 0,37 EUR.
Als de wachttijd tussen twee prestaties meer dan 1 uur bedraagt dan wordt er een nieuw startbedrag aangerekend.

U betaalt enkel de kilometers waarbij u effectief vervoerd werd.
De betaling gebeurt maandelijks via factuur.
Een annulering moet u ten laatste 1 werkdag (voor 12 uur) voor uw geplande rit doorgeven.
Bij laattijdig annuleren wordt een kost aangerekend van 15 EUR (uitgezonderd bij overmacht).