De Handicar is de gemeentelijke vervoerdienst voor minder-mobiele personen en rolstoelgebruikers. De Handicar is er voor inwoners van Beveren die niet op eigen kracht gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer én kunnen aantonen dat zij minder-mobiel zijn aan de hand van een erkend attest.

Bezorg één van onderstaande attesten uiterlijk één week voor uw eerst rit aan het Sociaal Huis Beveren:

  • doktersattest met verklaring op eer dat verplaatsing zonder hulp van derden en/of loophulpmiddel onmogelijk is
  • bewijs van blijvende invaliditeit van minstens 80% in het algemeen
  • bewijs van blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van minstens 50%
  • attest FOD SZ waaruit blijkt dat de zelfredzaamheid in het algemeen vermindert is tot 12 punten
  • attest FOD SZ waaruit blijkt dat de verplaatsingsmogelijkheden vermindert is tot 2 punten
  • bewijs van oorlogsinvaliden met een invaliditeit van 50% of meer (burgerlijk of militair)

UITZONDERING: Inwoners van een woonzorgcentrum moeten geen bewijs voorleggen.

U kunt een rit maximaal 3 maanden en minimum 3 dagen op voorhand aanvragen.
Voorzieningen kunnen 1 maand op voorhand (niet eerder) een aanvraag indienen voor een groepsuitstap en dit volgens beschikbaarheid.

Tarief per rit: startbedrag: 3,35 EUR + prijs per kilometer 0,37 EUR.
Als de wachttijd tussen twee prestaties meer dan 1 uur bedraagt dan wordt er een nieuw startbedrag aangerekend.

U betaalt enkel de kilometers waarbij u effectief vervoerd werd.
De betaling gebeurt maandelijks via factuur.
Een annulering moet u ten laatste 1 werkdag (voor 12 uur) voor uw geplande rit doorgeven.
Bij laattijdig annuleren wordt een kost aangerekend van 15 EUR (uitgezonderd bij overmacht).

De Handicar rijdt dagelijks. Ritten tussen 22 en 6 uur worden voorgelegd aan de vrijwillige chauffeurs.