Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn doktersraadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. In bepaalde gevallen hebt u daarop automatisch recht. In andere gevallen moet u daarvoor bij uw ziekenfonds een aanvraag indienen.
Geniet u geen sociale uitkeringen?
Dien dan een aanvraag in bij uw ziekenfonds indien uw
gemiddeld jaarinkomen lager is dan het jaarlijks grensbedrag en:

  • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde bent of
  • erkend als persoon met een handicap zonder tegemoetkoming FOD sociale Zekerheid
  • identiteitskaart
  • bankrekeningnummer
  • naam huisarts
  • informatie over de medische situatie

Maak hiervoor een afspraak bij uw mutualiteit.

Vraag meer informatie bij uw ziekenfonds.