Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Hulp aan Bejaarden)
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
Overlevingspensioen