Dit is een zorgbudget voor 65+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.

  • Minimum 65 jaar zijn en thuis wonen (niet in WZC) én minstens 7 punten behalen op de schaal van verminderde zelfredzaamheid
  • Aangesloten zijn bij een zorgkas
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Het inkomen van u en uw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden
  • EiD kaart of RR nummer
  • Bank rekening nr van de begunstigde
  • Gegevens van de behandelende arts
  • Overzicht van uw spaargelden/beleggingen
  • Maak een afspraak via onderstaande knop
Maak een afspraak

Deze dienstverlening is gratis.