Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een maandelijkse vergoeding voor niet-medische zorg voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is én aangesloten is bij een zorgkas (ziekenfonds). Het is een vaste tegemoetkoming (135 EUR/maand) uitbetaald door uw zorgkas.

  • Ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
  • In Vlaanderen wonen
  • Minstens 10 kalenderjaren waarvan 5 opeenvolgende kalenderjaren minstens één dag ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Voldoen aan de inburgeringsplicht
  • Aangesloten zijn bij een zorgkas en geen aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas
  • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kan NIET gecombineerd worden met de gemeentelijke zorgpremie

U moet niets meebrengen.

Neem contact op met uw ziekenfonds om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan te vragen.

Deze dienstverlening is gratis.