Dit is een minimuminkomen voor 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Om na te gaan of u hier recht op heeft, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht.

Het onderzoek start automatisch als u een pensioen aanvraagt in België of al een pensioen, een tegemoetkoming aan gehandicapten of een leefloon ontvangt én de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft.

  • uw identiteitskaart
  • pincode van uw identiteitskaart

U kunt de Federale Pensioendienst contacteren:

  • via mypension.be (online informatie altijd beschikbaar)
  • via de website pensioenaanvraag.be
  • via het contactformulier van de Federale Pensioendienst
  • telefonisch via de gratis Pensioenlijn 1765 (tel bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 12u). U kunt via deze weg een afspraak maken met de pensioenconsulent van de Federale Pensioendienst. Elke eerste woensdag van de maand van 9 tot 11 uur, vindt er een zitdag in het gemeentehuis van Beveren plaats.
  • heeft u een vraag over uw pensioen voor het Sociaal Huis? Dan kunt u een afspraak maken via onderstaande knop.
Maak een afspraak

Deze dienstverlening is gratis.

-