Personen met een beperking kunnen gratis en onbeperkt in betalende en blauwe zones op straat parkeren, zowel in de speciaal gemarkeerde parkeervakken als op de reguliere parkeerplaatsen.

U plaatst de parkeerkaart voor personen met een handicap steeds duidelijk met de voorzijde (kant met de vervaldatum) aan de voorruit van de wagen.

Voorwaarden voor het bekomen van een parkeerkaart voor personen met een handicap kunt u vinden op onderstaande website

Handicap Belgium

Vraag uw parkeerkaart aan in het Sociaal Huis.

of maak een afspraak

maak een afspraak

Parkeerkaart voor personen met een beperking is gratis.