Westelijke ontsluiting Waaslandhaven campagnebeeld

De Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) moet voor vlot en veilig verkeer van fietsers, goederentreinen, vrachtwagens en wagens in de Waaslandhaven zorgen.
Naast Blikken (Verrebroek) komt een nieuwe weg voor wagens en vrachtwagens met verbinding naar het hoofdwegennet (E34).
Daarnaast komt een nieuwe spoorontsluiting te liggen. Over, onder en langs deze grote infrastructuren komen nieuwe en veilige fietsverbindingen.

Naast de mobiliteitsinfrastructuur worden binnen dit project ook andere ruimtelijke en recreatieve ingrepen gedaan. Zo komt er langs deze nieuwe weg een bufferdijk met wandel-, fiets- en mountainbikepaden die Verrebroek en Kieldrecht afschermt van de haven. De bestemming van Putten Weiden verandert van havengebied naar natuurgebied.

WOW is een onderdeel van Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen (ECA), het project dat de behandeling van 7 miljoen extra containers per jaar mogelijk maakt, onder meer met de aanleg van een nieuw getijdendok en de bijbehorende logistiek-industriële terreinen.

Openbaar onderzoek

Van 15 april tot en met 13 juni 2024 loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp van projectbesluit voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven en de bijbehorende onteigeningen.